Nieuwsflits


Rivas wijkverpleging?!

Dagelijks kunnen onze cliënten in de regio rekenen op onze betrokken medewerkers die hen de hoogste kwaliteit en continuïteit van zorg bieden bij hen thuis. Dat verandert niet.

Wat nieuw is, is de naam van het domein. Vanaf 1 januari is dat officieel Rivas wijkverpleging.


Rivas wijkverpleging sluit beter aan bij de ambitie voor de komende jaren: de gespecialiseerde zorg verder ontwikkelen en daarmee als Rivas wijkverpleging een nieuwe markt veroveren.

Veel aanbieders van zorg bij cliënten thuis zijn sterk in basiszorg, zoals ondersteuning van de cliënt bij het aantrekken van steunkousen of ogendruppelen.


Precies de gebieden waarop we als Rivas als vanouds sterk zijn geweest. De zorgmarkt is echter een van grote concurrentie tussen zorgverleners. Rivas heeft dankzij de keten het zorgaanbod in huis om ook de specialistische zorg aan cliënten te kunnen bieden.


De diverse expertises waarop Rivas zich wil onderscheiden zijn:

  • Dementie
  • Palliatieve zorg
  • Wondzorg


De nieuwe naam Rivas wijkverpleging past bij de grote ambities en kan in ieder geval niet worden verward met huishoudelijke hulp, wat nu wel gebeurt, maar wat Rivas allang niet meer biedt.

Nominaties Planetree

Dit jaar komt Rivas met twee projecten in aanmerking voor een Planetree Award. Stemmen kan via www.rivas.nl/stem


Planetree Project Award

Met het project ‘Anderhalfde-lijnszorg: kwetsbare cliënten in de wijkverpleging’ is er sprake van anderhalfde-lijnszorg, waarbij er over kwetsbare cliënten in de wijkverpleging multidisciplinair overleg plaatsvindt. Onder kwetsbare cliënten worden kwetsbare ouderen, zorgmijders maar bijvoorbeeld ook palliatieve cliënten verstaan.

De huisarts werkt nauw samen met onder andere Rivas wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde, behandelaren uit de eerste lijn en welzijnsmedewerkers van de gemeente en een verpleegkundige van het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum. Door deze bijzondere samenwerking zijn hulpverleners en behandelaars betrokken bij kwetsbare cliënten in de thuissituatie en worden zorg en behandeling goed en op een overzichtelijke manier op elkaar afgestemd met de cliënt.


Planetree Innovatie Award

Het project 'Polireview, terugverwijzen van patiënten naar de huisarts' is genomineerd voor de Planetree Innovatie Award. Met de polireview kijken huisarts en medisch specialist of het voor de patiënt noodzakelijk is om voor een controle naar het ziekenhuis te gaan. Of dat de huisarts ook prima de zorg kan verlenen. Door goede afspraken te maken kunnen huisartsen veel standaardcontroles overnemen. Zorg die kwalitatief goed én goedkoper is. Uitgangspunt van de polireview is dat de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt plaatsvindt, waarbij geldt: zorg in het ziekenhuis als het nodig is, thuis of bij de huisarts als dit ook prima kan. De polireview is onderdeel van het programma Kwaliteit Als Medicijn.


Stemmen

We willen natuurlijk graag kans maken op deze awards, dus breng jouw stem uit via www.rivas.nl/stem.

Stemmen kan tot 21 februari. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de landelijke Planetree Conferentie op donderdag 21 maart.

Vernieuwing telefonie

De telefooncentrale van Rivas wordt vervangen. Dit betekent dat op alle locaties en werkplekken binnen Rivas nieuwe telefoons komen. Dit geldt niet voor gsm en smartphones.


De vervanging van de telefooncentrale biedt Rivas meteen de gelegenheid om de telefonische bereikbaarheid binnen Rivas op een uniforme manier te regelen. Zijn telefoons doorgeschakeld? Komt de beller uit bij de receptie? Of wordt de telefoon nergens opgenomen?


Hiervoor wordt eerst een inventarisatie gedaan en daarmee is op verschillende plekken al een begin gemaakt. Eind januari gaan alle werkplekken in MC1 en MC2 in Gorinchem over op de nieuwe telefooncentrale. Later volgt het Beatrixziekenhuis, Het Gasthuis en daarna de andere Rivas-locaties.


Waarom deze gefaseerde aanpak? ‘We hebben hier bewust voor gekozen, zodat we iedere overgang nog soepeler kunnen later verlopen’, zegt Dirk Dekker, projectcoördinator.

Extra geld voor
nog meer kwaliteit

Het kwaliteitskader verpleeghuizen verplicht zorgorganisaties een verbeteragenda per locatie te maken. Verpleeghuizen in Nederland krijgen elk jaar extra gelden boven op het bestaande budget om deze verbeteragenda te realiseren. Dit jaar is hier 600 miljoen euro extra voor beschikbaar.

In het door VWS opgestelde ‘Programmaplan Thuis in het Verpleeghuis’ is beschreven hoe het kwaliteitsbudget moet worden aangewend: 85 procent is bestemd voor personeel en 15 procent is bedoeld voor de implementatie van ‘overige zaken’, zoals ICT-innovaties, scholing en arbeidsbesparende maatregelen en verbetering van het welbevinden van cliënten.


De politiek wil de zekerheid dat het geld ten goede komt aan extra personeel en meer aandacht voor bewoners. Daarom zijn de extra gelden via de zorgkantoren verdeeld. De zorgkantoren zullen de verdeling van de 600 miljoen euro extra gelden baseren op de kwaliteitsplannen die zorgorganisaties hebben ingediend. In zo’n kwaliteitsplan staat wat nodig is om de kwaliteit van zorg op een bepaalde locatie op orde te krijgen.


Rivas Zorggroep heeft vorig jaar het kwaliteitsplan ingediend en op basis daarvan de eerste gelden verkregen. Met het geld worden het komend jaar extra aandacht geschonken aan voeding, bewegen, welzijn, zingeving, complementaire zorg.

Ook worden de gelden aangewend voor het werven van extra medewerkers. Uiteraard is daarmee niet meteen het probleem van te weinig collega's opgelost. Het vinden van zorgpersoneel is immers voor iedere organisatie een grote uitdaging door de krapte op de arbeidsmarkt.

Ook hebben we genoeg plek op onze eigen opleiding. Dus ken je iemand die graag een opleiding in de zorg wil doen? Meld diegene dan aan bij recruitment@rivas.nl.

Koks gaan voor winst
in finale

We zijn nu al onwijs trots op ze! Onze koks Niels Bron, Niels Zillig en Robin Schaap verdedigen op 13 maart hun titel tijdens de finale van Het Beste Menu van de Zorg in de Jaarbeurs in Utrecht. Vorig jaar wonnen onze koks de hoofdprijs Het Beste Menu van de Zorg 2017.


Na het winnen van het beste dessert 2016 en het beste menu 2017 zou het een ongekende prestatie zijn om dit jaar weer in de prijzen te vallen.

Bij Het Beste Menu van de Zorg gaat het erom om maaltijden te serveren die ook voor bewoners, cliënten en patiënten met verminderde smaak lekker zijn. Niels Bron legt uit: 'Bij het ouder worden bijvoorbeeld wordt je reuk minder en wie minder ruikt, proeft ook minder. En bij oncologische patiënten kunnen er door chemotherapie extreme smaakveranderingen optreden, waardoor er nog weinig is dat lekker smaakt. Door specifieke kruiden te combineren, zorgen we ervoor dat deze mensen toch nog kunnen genieten van een lekkere en gezonde maaltijd.’
Onze koks nemen het in het voorjaar op tegen de collega's van het Flevoziekenhuis en Woonzorg Flevoland. Ze moeten in de finale voor tien mensen koken. Drie borden gaan naar de jury: een gewone variant van het gerecht, één zonder toegevoegd zot en één met een afwijkende consistentie. De overige borden, in kleinere porties, zijn bestemd voor het publiek om te proeven. De jury bepaalt wie naar huis gaat met de eerste prijs. Wij duimen natuurlijk voor onze mannen en wensen hen heel veel succes.

20 jaar ketenzorg
door Rivas

Rivas Zorggroep bestaat 20 jaar. Hoewel dit geen jubileum is, grijpen we dit jaar aan om Rivas onder de aandacht te brengen als professionele, betrouwbare en ervaren zorgorganisatie en werkgever. Mede-werkers, vrijwilligers, huisartsen, cliënten, mantelzorgers, zorgaanbieders en andere betrokkenen nemen we daar in mee.


Het hele jaar sluiten we aan bij 20 bestaande evenementen en lustrumactiviteiten. Bij deze "20 van Rivas" laten we zien wat we in huis hebben, wat we doen en waarmaken en vooral hoe we dit doen. Rivas stijl: mensgericht, persoonlijk, dichtbij, laagdrempelig, veilig en goed.


Al bij het prille ontstaan van Rivas waren ‘de pioniers’ hun tijd ver vooruit en overtuigd van de "zorgketen". Hun overtuiging was: je kunt voor elke cliënt de beste toegevoegde waarde creëren door alle zorg voor die cliënt goed op elkaar af te stemmen. Na een fusie van verschillende zorgorganisaties op 1 januari 1999, komen verschillende soorten zorg onder het dak van één organisatie terecht. En die organisatie heet vanaf dag één Rivas Zorggroep.

Met ketenzorg inspelen op de ontwikkelingen in het zorglandschap blijkt nu, 20 jaar later, nog steeds de kracht van Rivas. We bewegen ons tot op de dag van vandaag op de dynamische zorgmarkt met verschillende soorten zorg. Rivas creëert voor de cliënt telkens de toegevoegde waarde door alle zorg goed op elkaar af te stemmen. Dát is de unieke kernkwaliteit van Rivas.