Op pad met
Kim Mudde

In 'Op pad met' volgen we een collega tijdens haar of zijn dienst. Dit keer lopen we mee met Kim Mudde, verpleegkundig specialist binnen de ouderengeneeskunde. Nieuwsgierig hoe de werkdag van Kim eruit ziet? Bekijk hier de foto's. Ze vertelt je graag meer over haar werk.


Overdracht

‘Ik werk als verpleegkundig specialist binnen de ouderengeneeskunde op locatie Waerthove. Na mijn opleiding HBO-verpleegkunde heb ik een master gevolgd. Met deze studie op zak ben ik zowel medisch als verpleegkundig breed opgeleid. Ik heb het geluk dagelijks zorg te mogen verlenen aan inspirerende ouderen. Mijn baan is uitdagend en heeft uiteenlopende werkzaamheden. Ik laat je graag mijn werkdag zien.’

‘Mijn dag start met het lezen van de overdracht. Ik kijk of er bijzonderheden zijn op mijn afdelingen en of er cliënten zijn die extra aandacht nodig hebben. Deze cliënten bezoek ik vaak als eerste.’

Zorg organiseren

‘Per afdeling loop ik in principe één keer per week visite. Vandaag doe ik dit samen met zorgregisseur Kim van Dam. Wij lopen samen digitaal alle medische vragen door. Aan de hand hiervan organiseert Kim de zorg: zij zet de gewenste acties uit. Bij complexe verpleegkundige vragen of handelingen geef ik “training on the job”.’

Tevreden cliënten

‘Samen met de verpleegkundige en/of verzorgende bezoek ik na de digitale visite de cliënten die extra zorg en aandacht nodig hebben. Ik bezoek de cliënten die ziek zijn, acute problemen hebben en cliënten die zich in hun laatste levensfase bevinden. Tijdens de visites breng ik de klachten in kaart, doe ik lichamelijk onderzoek en stel ik veelal een eerste diagnose. Vervolgens zet ik een (geprotocolleerde) behandeling in van veelvoorkomende (chronische) ziekten. Hier ben ik op bezoek bij mevrouw De Boer, een tevreden cliënt. Die zie ik maar al te graag.’

Complexe zorg

‘Specialist ouderengeneeskunde Paul Ploos van Amstel adviseert mij ten minste één keer per week in alle complexe medische vraagstukken, diagnoses en niet-routinematige medische behandelingen. Je kunt hierbij denken aan het verwisselen van een pessarium, het beoordelen van complexe bloeduitslagen en het uitschrijven van complexe medicamenteuze behandelingen.’

Familiegesprek

‘Regelmatig voer ik familiegesprekken en multidisciplinaire overleggen. Deze gesprekken plannen we meestal in de middag. Op zo’n moment is er tijd om in alle rust te luisteren naar de behoefte van de cliënt en daar de verpleegkundige en medische zorg op af te stemmen. Het voordeel van zo’n gesprek is dat iedereen op hetzelfde moment de juiste informatie en voorlichting ontvangt. De familiegesprekken worden erg gewaardeerd.’

Wat bedoel je?

‘Ik vind het belangrijk dat beleid aan de praktijk wordt gekoppeld. Ik ben daarom actief in verschillende projectgroepen om een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Een mooi voorbeeld is de werkgroep afkortingen. Deze werkgroep heeft besloten dat er geen afkortingen gebruikt mogen worden in de directe communicatie naar cliënten en verwijzers. Ook in het cliëntdossier mogen geen afkortingen gebruikt worden tenzij het om functionele afkortingen gaat zoals CT-scan of MRI. Een medische brief en dossier zonder afkortingen zorgen voor eenduidige communicatie tussen zorgprofessionals. Hierdoor worden mogelijke misverstanden voorkomen.’

Ethiek

Ik ben lid van de commissie ethiek. Wij helpen collega’s bij ethische dilemma’s door antwoord te geven op vragen als ‘Kan dit wel?’ en “Doen wij hier nu wel het goede voor de cliënt, bewoner of patiënt?” De commissie ethiek helpt met het ontrafelen van een dilemma met een systematisch en neutraal stappenplan. Ik nodig collega’s die rondlopen met een dilemma of ethisch vraagstuk deze te mailen naar commissie.ethiek@rivas.nl.

Team

‘Samen met dit topteam specialisten ouderengeneeskunde en praktijkverpleegkundigen zet ik mij dagelijks in voor mensgerichte zorg!’