Nawoord

Met het Rivas Beleidsplan 2019-2021, waarin de cliënt centraal staat, ligt er een mooi plan voor de komende jaren, dat we met enthousiasme en de grote inzet van medewerkers, verwijzers, andere zorgaanbieders en stakeholders kunnen realiseren.