Voorwoord

Dit is het Rivas Beleidsplan voor 2019-2021. Met dit beleidsplan informeren wij u graag kort en bondig over de landelijke ontwikkelingen, waar Rivas nu staat en wat de belangrijkste thema’s en acties worden voor de nabije toekomst.


Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt met onze nieuwe missie en herijkte strategische ambities als leidraad.


Rivas zet zich blijvend in op het continu verbeteren van de zorg, zodat de cliënt de juiste (specialistische) zorg, op de juiste plek, op het juiste moment in het netwerk wordt geleverd. We delen de regie over dit traject met de cliënt. De uitvoering doen wij in de samenhang van onze eigen keten en in samenwerking met andere zorgaanbieders en het sociale domein. Een van de goede voorbeelden daarvan is Kwaliteit Als Medicijn.


De jaarplannen van de domeinen Ziekenhuiszorg, Wijkverpleging, Kortdurende zorg en Langdurige zorg zijn getoetst bij de medezeggenschapsorganen.

De Raad van Toezicht heeft het beleidsplan goedgekeurd.