SAMEN VOOR DE BESTE ZORG

Specialist onder
de snelkiestoets

Piet van Rossum, cardioloog in het Beatrixziekenhuis, en Vincent Coenen, huisarts en medisch directeur van Huisarts en Zorg (HenZ), spreken elkaar regelmatig via de telefoon. Het telefonisch intercollegiaal consult is één van de projecten van Kwaliteit Als Medicijn waarmee huisartsen en specialisten samen de zorg verbeteren.

Groot verschil

Piet vat het project kernachtig samen: ‘De huisarts belt met een vraag. De medisch specialist adviseert de huisarts telefonisch op basis van de gegevens die de huisarts verschaft. Bij cardiologie is de vraag vaak acuut. Daardoor is er altijd al telefonisch overleg geweest tussen de cardiologen en huisartsen. Met Kwaliteit Als Medicijn is het telefonisch overleg toegenomen.’


Vincent: ‘Ik merk een groot verschil als ik een specialist van het Beatrixziekenhuis bel of een specialist van een ander ziekenhuis. In het Beatrixziekenhuis gaat een specialist ervoor zitten. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Er wordt echt tijd gemaakt om te overleggen.’


‘Voor huisartsen en patiënten is het telefonisch intercollegiaal consult een zegen,’ zegt Piet. ‘Maar voor specialisten niet altijd. We krijgen gemiddeld zes tot acht telefoontjes per dag. Als specialist moet je soms je eigen programma stilleggen.’

Samen verantwoordelijk

Beiden ervaren dat het telefonisch overleg de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Piet: ‘Een huisarts en specialist bespreken samen het behandeladvies. Daardoor kan de huisarts direct actie ondernemen en hoeft een patiënt niet te wachten, maar kan hij meteen worden geholpen. Zo kan de zorg voor de patiënt vaak in de eerste lijn blijven. In het ziekenhuis komen alleen de patiënten die daar ook echt horen te zijn.’


‘De beoordeling van de huisarts is cruciaal voor welke patiënt het ziekenhuis in en uit gaat,’ vult Vincent aan. ‘Projecten zoals het telefonisch intercollegiaal consult leiden tot meer expertise bij de huisartsen en minder verwijzingen. Voor huisartsen vraagt dit wel om meer tijd voor de patiënt. En om goed overleg. Als huisarts en specialist zich samen verantwoordelijk voelen voor de patiënt, wordt de keten steeds meer sluitend.’